Ravningbroen

Ravningbroen

Museum Fisrt Column

Ravningbroen blev bygget af vikingerne under Kong Harald Blåtand i året 980, og den målte hele 760 meter og krydsede Vejle Ådal på det bredeste sted.

Den længde blev ikke overgået, før den gamle Lillebæltsbro blev indviet i 1935, næsten tusind år senere. Hvad Harald Blåtand skulle bruge broen til, er ikke sikkert. Nogle arkæologiske teorier siger, at han fik broen bygget for hurtigt at kunne få tropper på tværs af ådalen, andre at Ravningbroen var en handelsvej over det sumpede område. Én ting er sikker: Det har krævet enorme ressourcer, både i egetræ og kræfter at bygge broen, hvis fundament bestod af 1.800 pæle af op til seks meters længde og med et tværsnit på 30 x 30 cm. 
Efter de arkæologiske udgravninger omkring broen i 1970’erne blev resterne af broen dækket til med jord, så de ikke gik tabt efter tørlægningen af området, og derfor er området fredet, da langt de fleste af vikingernes op til 6 meter lange egetræsstolper stadig står under jordoverfladen. Nogle egetræsstolper blev trukket op og konserveret, som man kan se i udstillingen, der findes i den gamle stationsbygning på stedet. Klos op ad det sted hvor Ravningbroen stod, kan man nu se en rekonstruktion af broen, der giver en god ide om dimensionerne i det imponerende bygningsværk.

 

Museum second column

Museum second column information

Ravningbroen
Ravningvej 25
7182
Bredsten

Åbningstider Ravningbroen og Ravning Station

RAVNINGBROEN

Rekonstruktionen af en del af broen befinder sig under åben himmel og er åben hele døgnet, hele året.

RAVNING STATION

Stationsbygningen, som indeholder udstillingen om fundet af Ravningbroen, har åbent sådan alle dage kl. 8-20.

Priser for omvisninger på VejleMuseerne

I åbningstiden
På hverdage: 600 kr. pr. time
I weekender: 900 kr. pr. time

Maks. 35 deltagere

Uden for åbningstiden
På hverdage: 1300 kr. pr. time
I weekender: 1600 kr. pr. time

Maks. 35 deltagere

Specialarrangementer efter aftale

Godt at vide om Ravningbroen

P-pladser: 5 stk.
Parkeringsarealerne er placeret langs Ravningvej på den modsatte side af museet. Parkeringsarealerne er anlagt på fast grus og belægningens beskaffenhed vil naturligt variere med vejrliget.

Museet er ubemandet og hovedindgangen er derfor uaflåst i hele museets åbningstid. Museet er indrettet i den gamle stationsbygning (et stort rum), hvor plancher og modeller udgør indretningen. 

Toiletfaciliteterne findes i en separat bygning ved hovedindgangen. Ravningbroen finder du på et græsbelagt engareal på modsatte side af Tørskindvej ca. 125 m fra museets hovedindgang. Der er etableret teltpladser på dele af museets udearealer.